info@epoksicenter.com.tr
ÜCRETSİZ KEŞİF »

+90 (212) 853 40 55
HEMEN ARAYIN !!

Tozuyan Şapların Onarılması, EPOKSİCENTER

TOZUYAN ŞAPLARIN ONARILMASI

1.   Tozuyan şap nedir?

Zaman içerisinde patlamış, ufalanma yapan, hatta yeni dökülmüş ama düşük dozlu oluşundan dolayı performansı düşük olan şapları tozuyan, bozuk şap olarak adlandırıyoruz.

2.   Tozuyan şapları neden sökmeden onaralım?

Tozuyan, bozuk şapları onarmak için iki yol var. İlki tahmin edeceğiniz gibi şapı tamamen sökmek ve yerine yeniden şap atmak, ikincisi ise şapı güçlendirerek onarmak. Eğer şap ileri derecede bozuk değilse, bu şapı  onarmak hem zamandan ve hem de maliyet yönünden avantajlı olacaktır. Çünkü bir şapı sökmek demek ayrıca moloz atımı demektir ki, bu da onarımın yanında oldukça önemli ilave maliyet demektir.

Tozuyan Şapların Onarılması, EPOKSİCENTER

3.   Tozuyan şapların onarımları nasıl yapılır?

Şap yüzeyindeki tabakadaki aşınmadan dolayı yüzey hem düzgünlüğünü kaybetmiştir ve hem de sürekli tozumakta ve ufalanmaktadır. Onarım ile amaçlanan, şaptaki bu iki olumsuzluğun ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için önce şap yüzeyi epoksi ile doyurulur. Ve böylelikle dirençli bir yüzey tabakası oluşur. Ardından kullanım amacına uygun yüksek mukavemetli  bir ince şapla yüzey düzgünlüğü sağlanır.

4.   Her tozuyan şapın onarımı yapılabilir mi?

Eğer onarılacak olan şap, üzerine gelecek olan trafik yükünü kaldıramayacak kadar zayıfsa, üzerinden geçen bir tekerlek bu şapı hamur gibi eziyorsa işte bu şapta onarım yapmak mümkün olsa da çok maliyetli olacağından söküp yeniden şap atmak daha uygun çözüm olacaktır. Bunun dışında hemen tüm bozuk şaplarda onarım mümkün olmaktadır.